Ozonterapi nedir? Hangi hastalıklarda uygulanır?OZONTERAPİ

Ozonterapi, ozongazı kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Ozongazı, 3 adet oksijen otomundan oluşan şeffaf, renksiz  bir gazdır. Kendine has özel bir kokusu vardır. Doğal ortamda strotosferin en üst kısmında ozon tabakası bulunur. Ultraviyole ışınlar , insanlar için ölümcül ışınlardır. Eğer ozon tabakası ultraviyole ışınları engellemeseydi, dünyada yaşam olmazdı. Ozon tabakası, yaşamı koruyan filtredir.

Ozon tabakasının delinmesi sonucu, dünyaya daha fazla zararlı ultraviyole ışınları ulaşmaya başladı. Bu da cilt yanıklarına, kanserlere ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oldu.

Tıbbi ozon, doğal ozonlardan farklıdır; saf ozonla saf oksijenin belli oranlarda karıştırılmasıyla oluşur. Elde edilen tıbbi ozon, hastaya belli dozlarda verilir. Tıpkı ilaçlarda olduğu gibi, ozon uygulamalarında da her hastalıkta farklı doz uygulamaları vardır. Sizin hastalığınız için uygun olan ozon dozuna, doktorunuz karar verecektir.

Ozonterapi, değişik tekniklerle tatbik edilir. Major otohemoterapi denilen kan yoluyla yapılan uygulamaların yanında, kas içine enjeksiyonlar, eklem içine enjeksiyonlar, açık yaralara direkt ozon uygulamaları ve rektal yolla uygulamalar gibi pek çok ozon uygulama yöntemi vardır.

Ozonterapinin etkileri;

·         Ozon, kuvvetli bir antimikrobiyal ajandır. Dünyada var olan tüm bakteri, mantar ve virüsler üzerinde etkilidir.

·         Bağışıklık sistemini regüle eder. İmmünmodülator etki adı verilen bu etki sayesinde, bağışıklık sisteminin dengeli ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

·         Metabolizmayı hızlandırır.

·         Dolaşımı destekler, dolaşım sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

·         Genel anlamda vücudun oksijen kapasitesini arttırır, her hücrenin görevini daha iyi yapmasını sağlar.

·         Vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını sağlar.

 

Ozonterapinin kullanıldığı hastalıklar;

·         Diabetes mellitus (şeker hastalığı)

·         Romatoid artrit

·         Fibromiyalji

·         Dolaşım bozuklukları

·         Gut hastalığı

·         Candidiasis

·         Nürovejetatif hastalıklar ( Alzheimer, parkinson,demans)

·         Pulmoner hastalıklar (Amfizem, KOAH, akut resperatuar stres)

·         Oftalmolojik hastalıklar (Retinitis pigmentosa, katarakt,glokom,yaşa bağlı maküler dejenerasyon)

·         Vasküler hastalıklar ( Hipertansiyon,venöz yetmezlik,periteral arteriyel hastalık, venöz staz)

·         Viral hastalıklar (Herpes simplex,herpes zoster,AIDS, hepatit A,B,C, human papilloma virus)

·         Serebral palsi

·         Alerjik hastalıklar

·         Kronik yorgunluk sendromu

·         Sistemik lupus Eritematozus

·         Crohn hastalığı

·         Enflamatuar bağırsak hastalığı

·         Avasküler nekroz (AVN)

·         İyileşmeyen kronik yaralar

·         Diyabetik ayak yaraları

·         Kanser tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak

Ozonterapi, konusunda uzman hekimlerce yapılan son derece güvenilir bir tedavidir. Pek çok kronik otoimmün hastalıkta ozonterapi ile başarı sağlamak mümkündür.