Menu

Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SERAP AKAR ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi 'dir.


1- TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ


Ünvanı: Serap Akar

Adresi:  Camikebir mah. pazar yeri 2, sokak No.3 Gelibolu / Çanakkale

Web Adresi: http://www.e-sagikguzellik.com

E-Posta: info@e-saglikguzellik.com


1.2. ALICI BİLGİLERİ


Adı Soyadı / Ünvanı :

TC Kimlik No / Vergi Dairesi / Vergi Sicil No:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:


2- KONU


e-saglikguzellik.com‘un internet sitesi (http://www.e-saglikguzellik.com)'da Müşteri tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.


3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER


Alınan Ürün / Ürünler

Adı, Kodu, Adeti, Rengi:

Toplam Satış Fiyatı (KDV dahil) :


Kargo Ücreti:

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi :

Fatura Adresi:


4- CAYMA HAKKI


Müşteri, 3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa) tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu 7 (yedi) günlük süre içinde Kipoifse, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri uyarınca, iadeli taahhütlü posta, faks veya mail ile bildirimde bulunulması ve ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, ürünün Kipofise gönderildiğine ilişkin kargo veya nakliye teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise ürünün satışına ilişkin KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri iade edilemez. Cayma hakkı kullanılması nedeni ile iade edilen ürüne ilişkin kargo/nakliyat bedeli Kipofise tarafından ödenecektir.


5- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER , ic camasirlari ve mayolarda ,niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan, tek kullanımlık ürünler söz konusu olduğunda cayma hakkı kullanılamaz.


6- GENEL HÜKÜMLER

6.1. Müşteri, http://www.e-saglikguzellik.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder. 


6.2. Müşteri işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir. 


6.3. Sözleşme konusu ürünün teslimi için, ürün bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde Hasan Akar'in ürünü teslim borcu ortadan kalkar. 


6.4. Müşterinin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese ilişkin www.e-saglikguzellik.com internet sitesinde açıklanan süre içinde ancak yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir. 


6.5. Müşteri, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.e-saglikguzellik.com sorumlu tutulamaz. 


6.6. Müşteri satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir. 


6.7. www.e-saglikguzellik.com sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 


6.8. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde Müşterinin, ürün tesliminden sonra, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep etmesi nedeni ile ödeme tutarı Kipofise ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından iletilmez ise, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Müşterinin 3 (üç) gün içinde ürünü Kipofise nakliye gideri Müşteriye ait olmak üzere göndermesi gerekmektedir. 


6.9. www.e-sagikguzellik.com, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 


6.10 Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 


7- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme Müşteri tarafından gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra okunmuş içeriği tüm bilgiler ve koşullar kabul edilmiştir. İşbu sözleşme Müşteri tarafından www.e-saglikguzellik.com sitesinde alışveriş işlemini tamamladıktan sonra yürürlük kazanır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


SATICI:

Serap AKAR

ALICI:

Adı/Soyadı: